Nekrotizujúca enterokolitída

Nekrotizujúca enterokolitída je veľmi nebezpečné ochorenie tenkého a hrubého čreva postihujúce takmer výlučne predčasne narodené deti. Už z názvu ochorenia vyplýva, že v dôsledku zápalu bude odumierať tkanivo čreva.  Výskyt nekrotizujúcej enterokolitídy u predčasne narodených detí je do 7 %, pričom úmrtnosť je na úrovni 15 % až 30 % postihnutých. Predpokladá sa, že v dôsledku zníženého prietoku krvi v čreve dochádza k zníženej odolnosti čreva. Cez takto oslabenú črevnú stenu baktérie môžu prechádzať a spôsobiť tak infekciu a následne odumieranie čreva.

Rizikové faktory:

  • Nedonosení novorodenci – nezrelosť dieťaťa
  • Nedostatočné okysličovanie tkanív
  • Vrodené srdcové ochorenie
  • Poškodené tenké a/alebo hrubé črevo
  • Kŕmenie umelým mliekom (u detí kŕmených náhradami materského mlieka sa zaznamenal až 2,8 krát vyšší výskyt nekrotizujúcej enterokolitídy)

Príznaky ochorenia: (môžu sa prejaviť pomaly alebo náhle)

  • Nadúvanie brucha
  • Krvavá stolica
  • Hnačka
  • Zvracanie
  • Zhoršené prijímanie potravy

Diagnóza sa stanoví na základe klinických príznakov, röntgenového a ultrazvukového vyšetrenia. Liečba pozostáva z režimových opatrení, liekov a chirurgických zákrokov. Nasadia sa antibiotiká. Ukončí sa kŕmenie, ktoré sa nahradí výživou prijímanou cez infúzie. Cez nos sa do žalúdka zavedie sonda na odsávanie nežiaduceho obsahu žalúdka.

Kolonizácia zdraviu prospešných mikroorganizmov v črevách predstavuje dôležitý obranný mechanizmus. Medzi najdôležitejšie benefity patrí zvýšenie integrity (ucelenosti) slizničnej bariéry čreva a prevencia usídlenia sa patogénnych mikróbov v črevách. Probiotiká, ako živé mikroorganizmy dodané do tráviaceho traktu podporujú slizničnú bariéru a celkové zdravie čriev.

Multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia vykonaná v Taliansku skúmala vplyv probiotického doplnku výživy s obsahom Lactobacillus rhamnosus GG na redukciu výskytu nekrotizujúcej enterokolitídy, bakteriálnej sepsy a infekcií močového traktu u predčasne narodených detí. Do štúdie bolo zapojených 585 novorodencov narodených pred ukončeným 33. týždňom tehotenstva. Prvá skupina novorodencov dostávala materské mlieko s probiotikami obsahujúcimi 6 miliárd baktérií Lactobacillus rhamnosus GG, druhá skupina dostávala materské mlieko a placebo. Výskyt nekrotizujúcej enterokolitídy bol v probiotickej skupine o polovicu nižší oproti kontrolnej skupine. Vyjadrené v číslach sa nekrotizujúca enterokolitída vyskytla v probiotickej skupine v 1,4 % prípadov voči 2,8 % pacientov v skupine užívajúcej placebo.