Probiotiká ako prevencia infekcií

Vedci sa zamerali na skúmanie probiotík v chirurgii. Veria, že „dobré baktérie“ pomôžu zdravotníkom v boji proti pooperačným infekciám a pacienti sa s ich pomocou skôr dostanú do lepšej formy.

Podľa legendy sa ešte predtým, ako boli dostupné antibiotiká a antiseptiká používalo pri hojení rán a v boji proti infekciám kyslé mlieko. Ak by sa dnes použili baktérie kyseliny mliečnej na infikované rany, hranice bežnej chirurgickej praxe sa výrazne posunú. V sérii vedeckých štúdií na zvieratách prebehol výskum probiotika s názvom Lactobacillus fermentum RC- 14. Výsledky preukázali, že tieto baktérie dokážu predchádzať vzniku ťažkých infekcií po chirurgických zákrokoch. Prevažne tých, ktoré spôsobuje škodlivá baktéria Staphyoloccus aureus. Aj keď nie je dokázaný účinok u ľudí, ukazuje sa tu nový spôsob, ako zvládnuť infekciu rán.

Niektoré baktérie, ktoré sa po operácii dostanú do rán, môžu spôsobiť vážne ťažkosti. Navyše sú odolné proti antibiotiku vankomycín, niektoré, ako aj Staphylococcus aureus, sú multirezistentné.

Podávanie probiotík u ľudí, ktorí podstupujú operácie sa nemusí zamerať len na kožu a rany. Probiotiká v chirurgii môžu mať oveľa širšie využitie. Prebehli tri štúdie na ľuďoch, ktoré hľadajú nové spôsoby použitia probiotík v chirurgii.

V prvej z troch nezvyčajných štúdií vedci skúmali baktériu Lactobacillus plantarum 299. Toto probiotikum znížilo počet pooperačných infekcií u pacientov s transplantáciou pečene. Pozorovaní pacienti boli vo veľmi vysokom riziku vzniku infekcií, odmietnutia orgánu a smrti. Mali tiež potlačenú imunitu.

Druhá štúdia bola zameraná na organizmy spôsobujúce infekciu tým, že sa rozšíria z pacientovho vlastného čreva. Ich pôsobením vzniká endotoxémia, čo je „vnútoná otrava krvi“. Tento stav sa zhoršuje a vedie k ďalším komplikáciám. Probiotiká z kmeňa Lactobacillus boli v tejto štúdii podávané 24 hodín po chirurgickom zákroku, štyrikrát denne počas šiestich týždňov. Infekcie sa vyvinuli iba u 13% pacientov, v porovnaní s 34 % – 48% u pacientov bez probiotika. Vyskytli sa vo forme zápalu pľúc, sepsy – „otravy krvi“, zápalu močových ciest a ďalších ochorení. Mali pôvod v enterokokových baktériách.

V druhej práci sa doktor Rayes a jeho tím zamerali na pacientov podstupujúcich rozsiahly brušný chirurgický zákrok (ako je resekcia pečene, žalúdka alebo pankreasu). Podávali probiotikum L. plantarum 299, ktoré prinieslo veľmi pozitívne účinky. Pacienti bojovali s menším počtom infekcií a dostávali aj menej antibiotík. Vďaka tomu sa skrátila dĺžka pobytu v nemocnici a s tým spojené ďalšie komplikácie.

Tretí výskum pozoroval pacientov s ťažkým akútnym zápalom pankreasu. Dostávali mrazom vysušené laktobacily s jačmennou vlákninou počas jedného týždňa. Ochorenie malo ľahší priebeh a na pankrease sa našlo menej abscesov – hnisavých zápalov. Percentuálne porovnanie hovorí, že abscesy vnikli u 4,5% pacientov s laktobacilmi oproti 30% bežne liečených pacientov.

Lekári používajú antibiotiká v snahe „vyčistiť“ priestor čreva na chirurgický zákrok. Tieto výskumy ale naznačujú, že aj podávanie probiotík má svoju hodnotu a môže zredukovať riziko komplikácií. Ďalšie vedecké štúdie sú potrebné ešte na preskúmanie účinkov iných probiotických kmeňov. Použitie laktobacilov zvyšuje riziko bakterémie- prítomnosti baktérií v krvi. Preto sa nasledujúce testy zamerajú na zistenie, ktorým pacientom je vhodné podávať túto liečbu.