Probiotiká a žalúdočný bypassu

Už mnohokrát sa skúmalo, aká môže byť úloha probiotík v riadení telesnej hmotnosti. Podobnou štúdiou sa zaoberali aj vedci z univerzity vo Washingtone. Dlhodobými pozorovaniami sa im podarilo zistiť, ktoré mikróby sú charakteristické pre obéznych ľudí. Niekoľko výskumov dokumentuje, že probiotiká môžu prispievať k zníženiu hmotnosti chorobne tučných ľudí.

Chirurgický bypass je zákrok, pri ktorom lekár zmenší žalúdok na vačok s objemom asi 30 ml. Považuje sa za jednu z najradikálnejších metód pri liečbe obezity. Uplatňuje sa u pacientov, ktorým vysoká nadváha komplikuje život a poškodzuje zdravie. Niektorí vedci sa domnievajú, že probiotiká sú vhodnou terapiou, ktorá účinky tohto zákroku ešte podporí. Navyše, probiotické doplnky by mohli pomôcť pri zvládaní niektorých nechcených stavov po operácii.

Vytvorenie žalúdočného bypassu môže totiž rozvrátiť niekoľko parametrov zažívacích funkcií. Ovplyvňuje sekréciu žalúdočných kyselín, pohyblivosť čriev (motilitu). Zvyšuje sa aj rast baktérií. Premnoženie niektorých druhov vedie k zažívacím ťažkostiam ako je nadúvanie, plynatosť, bolesť brucha alebo hnačka.

Vedci získali pre štúdiu probiotík štyridsaťštyri chorobne obéznych ľudí. Hlavným cieľom bolo sledovať nadmerné množenie buniek v zažívacom trakte. Lekárov tiež zaujímal vplyv operácie na celkovú kvalitu života. Tú môžu značne zhoršiť príznaky uvedené vyššie. Kontrolovali sa tiež údaje zo sérológie (monitorujúce vlastnosti a správanie protilátok v sérach) a samozrejme úbytky na váhe.

Merania boli vykonané pred chirurgickým zákrokom, ďalej v treťom a šiestom mesiaci po operácii. Pacientom sa podávali lieky zvyčajné pri tomto stave. Okrem toho jedna skupina ľudí dostávala denne aj probiotický doplnok s baktériami z kmeňa Lactobacillus. Laktobacily sa s obľubou používajú v mnohých probiotických doplnkoch. Tvoria súčasť produktu Probio-fix®, Probio-fix Inum®, Lactoflor alebo Ellen.

Výsledky sa zisťovali meraním po treťom a šiestom mesiaci. Nadmerný rast baktérií sa u ľudí v probiotikej skupine upravil. Tí, ktorým bolo podávané placebo – liek bez účinku, ostali bezo zmeny. Ak si porovnáme kvalitu života pred a po operácii, určité zlepšenie zaznamenali obidve skupiny. Hádam najzaujímavejším faktom je, že probiotická skupina schudla o poznanie viac ako skupina s placebom. Percentuálne meranie úbytku hmotnosti vyzerá asi takto:

Probiotická skupina verzus placebo skupina

  • 6 týždňov 29.90% 25.50%
  • 3 mesiace 47.68% 38.55%
  • 6 mesiacov 67.15% 60.78%

Výsledky tejto štúdie boli prezentované už v roku 2008 na kongresoch zaoberajúcich sa liečbou a prevenciou obezity. „Štúdia naznačuje, že príčina priberania môže byť bakteriálna. Na druhej strane to môže vysvetliť pozorovanie, že tuční ľudia majú tučných priateľov…Niektoré príčiny súvisia s prostredím, v ktorom človek žije a sú podmienené sociálnymi faktormi. Ale určite sú nejakým spôsobom prepojené aj s vysokými hodnotami istých baktérií.“ hovorí doktor John M. Morton.

„Vieme, že probiotiká sú živé kultúry a musíme ich prijať v minimálnom množstve dve miliardy kolónií denne“ hovorí Dr. Morton. „Nevieme presne, ktoré probiotické organizmy sú najlepšie a nakoľko môžu byť odporúčané… Ľudia sú rôzni. U rôznych pacientov sa stretneme s rôznymi typmi črevnej flóry.

Toto je malá štúdia a posúdenie straty hmotnosti nebol jej hlavný cieľ. Hoci pár slabších miest v teste nedovoľuje urobiť konečné závery, štúdia má svoj význam. Poskytuje pozitívne výsledky a silné základy pre uskutočnenie ďalších výskumov v tejto oblasti.

„Prinajmenšom, probiotiká sú bezpečné“ hovorí Morton. „Nezdá sa, že by ich užívanie malo nejaké nežiaduce účinky.“ dodáva.