Probiotiká v medicíne

Probiotiká v prevencii a liečbe. Využívanie antibiotík v medicíne naráža na čoraz väčšie problémy. Ich používanie narúša ochrannú mikroflóru tráviaceho traktu a výrazne znižuje účinnosť črevnej bariéry voči infekciám. Postupne narastá rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká v dôsledku ich nadmerného používania, čo významne obmedzuje možnosti ich terapeutického uplatnenia. Mnohí odborníci sa obávajú, že farmaceutický priemysel už nebude schopný vyvíjať účinné antibiotiká takým tempom, ktoré by zodpovedalo vývoju mikrobiálnej rezistencie na klasické antibiotiká.

Probiotiká možno veľmi efektívne využívať v prevencii a terapii chorôb tráviaceho traktu, laktózovej intolerancie a zápalových chorôb hrubého čreva. Dobré výsledky sa dosiahli pri preventívnej a terapeutickej aplikácii probiotík voči hnačkám sprevádzajúcim liečbu antibiotikami a v liečbe akútnych hnačkových chorôb infekčnej etiológie u detí. Osvedčila sa aplikácia probiotík v terapii hnačiek detí spôsobených rotavírusmi. Preukázalo sa, že preventívne podávanie probiotík deťom v nemocničnej starostlivosti môže výrazne znížiť riziko výskytu hnačiek a vylučovanie rotavírusov.

Aplikácia probiotických mikroorganizmov v klinickej praxi zmiernila symptómy laktózovej intolerancie. Najlepšie výsledky sa docielili využitím jogurtových baktérií obsahujúcich veľké množstvá laktázy, ktorá sa rýchlo uvoľňuje po lýze uvedených baktérií žlčovými kyselinami v tráviacom trakte.

Sľubné výsledky sa dosiahli aj aplikáciou probiotík pri zápalových chorobách čreva, ulceratívnej kolitíde a Crohnovej chorobe, ale v tejto oblasti je potrebný ďalší výskum. Diskutuje sa o využití probiotík pri znižovaní rizika nádorov hrubého čreva, pretože niektoré epidemiologické štúdie naznačili, že konzumácia fermentovaných mliečnych produktov by mohla mať protektívny účinok proti adenómom hrubého čreva (Boutron a kol., 1996).

Vzhľadom k tomu, že probiotiká majú okrem lokálneho efektu aj systémové účinky, možno predpokladať ich uplatnenie aj v prevencii infekčných chorôb ďalších orgánových sústav. Ich preventívny účinok je sprostredkovaný stimuláciou imunitného systému, udržiavaním a zlepšovaním ochranných funkcií črevnej mukózy. Najsľubnejšie výsledky aplikáciou probiotík sa dosiahli pri vaginózach, infekciách močového traktu a infekciách respiračného aparátu u detí.

MVDr. A Bomba, PhD.

Ústav gnotobiológie a prevencie chorôb mláďat Univerzity veterinárskeho lekárstva, Košice