Probiotiká a zdravie

Probiotiká sú mikroorganizmy, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ľudskom tele. Napomáhajú zdraviu.

Nemuseli by sme o nich vôbec hovoriť, keby nás civilizovaný spôsob života nebol priviedol ku mnohým zdravotným ťažkostiam. K civilizačným ochoreniam. Tieto ochorenia majú niekoľko spoločných vlastností, pričom strava tu pravidelne zohráva dôležitú úlohu. Zmenili sme stravovanie, aj celkové správanie sa ľudí. Na rozdiel od životného štýlu, na ktorý bol človek po tisícročia adaptovaný, prichádzajú vážne zmeny.

Keďže tento web sa venuje hlavne probiotikám, venujme sa hlavne veciam s nimi súvisiacim.

Strava a probiotiká

Za posledné desiatky rokov sa prudko zmenil spôsob stravovania. Strava akú konzumujeme obsahuje často zložky, ktoré probiotické baktérie znevýhodňujú, alebo priamo im znemožňujú prežitie. Pritom probiotiká v našich črevách (ale aj na slizniciach) spolurozhodujú o našom zdraví. No dnešná nezdravá strava obsahuje málo vlákniny – základnej potreby pre prežitie probiotík.

Čistota a probiotiká

Druhým faktorom je prehnaná hygiena. Časté používanie mydiel, či zubných pást telo zbaví choroboplodných zárodkov. No rovnako aj potrebných probiotických baktérií, ktoré sú na celom povrchu nášho tela. Keď sa z pokožky “očistia” probiotiká, ostáva pleť nechránená. Na miesta probiotrických baktérií sa odrazu môžu usadiť škodlivé baktérie a je zle. Čudné kožné choroby, alergie, svrbenie. Často za nimi nájdete aj priveľkú čistotu.

Probiotiká nie sú módnou vlnou

O probiotikách sa v posledných rokoch začalo intenzívnejšie hovoriť. Nie je to však spôsobené len ponukou firiem, ktoré chcú zarobiť. Zodpovedá to aj tomu, že o probiotikách sa práve v týchto rokoch začíname dozvedať, ako významne dokážu formovať naše zdravie i chorobu.

Znie to naozaj neuveriteľne. Tak malé baktérie a dokážu rozhodovať, či spolurozhodovať o tom najdôležitejšom – zdraví.

Iste – za dobrou informovanosťou o probiotikách stojí, samozrejme, reklama komerčných firiem. Ale bez nej by sme sa ťažko dozvedeli, že najnovšie lekárske výskumy našli jeden z dôležitých dielikov, ktorý chýbal do “skladačky” zvanej zdravie. Koncom minulého storočia sa veľa problémov riešilo antibiotikami. Prvý dojem bol výborný. No po pár rokoch sa začalo ukazovať, že baktérie sa dokážu prispôsobiť tomu, čo ich pôvodne malo zabíjať. Antibiotiká začali strácať svoju účinnosť a dnes sa musia vyvíjať stále nové.

Momentálne už vidíme, že sú to práve probiotiká, ktoré môžu zvnútra a účinne stáť v ceste škodlivým mikroorganizmom, či infekciám. Pri správnej strave a životnom štýle môžete svoj imunitný systém mať oveľa lepšie pripravený na boj s mikroorganizmami. A keďže zvdať sa súčasného životného štýlu asi nedokáže už nikto, môžeme vďaka probiotickým preparátom zachraňovať aspoň časť chýb, ktoré na sebe páchame.

Medzi najpreskúmanejšie komerčne dostupné probiotické kmene spomedzi klinicky sledovaných zástupcov rodu Lactobacillus a Bifidobacterium patria kmene Lactobacillus acidophilus LA-5® a Bifidobacterium BB-12®, ktoré sú prítomné v probiotickom produkte Probio-fix®.

U oboch týchto kmeňov je známe viac ako 10 ročné bezpečné používanie1,2, pričom oba kmene sú dokonale charakterizované taktiež po stránke ich susceptibility k antibiotikám3, ako aj ich genotypových a fenotypových vlastností4,5. Ich bezpečnosť sa dokázala aj štúdiom kolonizácie imunodeficientných gnotobiotických (vnútorne sterilných) myší a ich potomkov počas dlhodobej 12 týždňovej štúdie6. Bezpečnosť BB-12® sa sledovala taktiež v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii so zdravými dojčatami vo veku 3-24 mesiacov. 118 detí, ktoré dostávali výživu s obsahom BB-12® v priemere 7 mesiacov ju znášalo veľmi dobre bez rozdielov v raste7, v počte návštev u lekára, či absencií v jasliach1.

Účinnosť probiotík je určovaná nielen množstvom použitých baktérií v jednej dávke, ale taktiež kvalitatívnymi vlastnosťami použitých kmeňov. Vhodným selekčným kritériom je prežívanie probiotických baktérií počas ich prechodu tráviacim traktom (nízke pH v žalúdku, žlčové kyseliny), kolonizácia tráviaceho traktu, kompetitívne vytesňovanie patogénov, väzba na mucín čreva, či indukcia lokálnej a systémovej imunitnej odpovede.

Uvedené vlastnosti probiotických kmeňov LA-5® a BB-12® vytvárajú predpoklady pre priaznivé účinky probiotického produktu Probio-fix® na ľudské zdravie, ktoré sa popísali v mnohých klinických štúdiách.

Probiotiká majú antibakteriálny účinok

Probiotiká dokážu vytesňovať mnoho škodlivých mikroorganizmov. Môžu tak zmierniť príznaky ochorení, alebo dokonca zabrániť infekcii. Ide o mikroorganizmy, ako Stafilokokus, Salmonella, e-coli, candida.

Antibakteriálny účinok probiotiká dosahujú tak, že vytvárajú a vylučujú organické kyseliny a zvyšujú tým kyslosť prostredia v čreve. Niektoré probiotiká vylučujú aj špecifické antibakteriálne látky, dokonca aj peroxid vodíka. Probiotiká síce vytvárajú len málo týchto látok, ale to stačí na to, aby sa v čreve znížilo pH. Tým vytvoria v čreve prostredie, v ktorom veľa škodlivých mikroorganizmov hynie.

Onkologické ochorenia a probiotiká

Odstraňovanie toxínov probiotikami znižuje aj riziko vzniku rakoviny. Probiotiká neutralizujú mnohé karcinogénne látky.

Zápcha a probiotiká

Zápcha je čoraz častejším problémom. Čím vyšší je vek, tým viac ľudí zaznamenáva problémy. Spomalený prechod stolice črevami spôsobuje neprimerané zvýšenie hladín škodlivých látok v organizme. Pri dlhodobo spomalenom trávení to môže byť spolufaktor, ktorý napomáha vzniku žlčových kameňov. Aj tu sú probiotiká prirodzeným spôsobom, ako optimalizovať črevnú mikroflóru.