Saccharomyces boulardii

Hnačka a S. boulardii

S. boulardii obnovuje črevný ekosystém, má ochranný účinok  (preventívny a/alebo liečebný), ktorý bol dokázaný na rôznych modeloch hnačiek (vrátane vírusových aj bakteriálnych) a črevných zápalov, vyvolaných rôznymi črevnými patogénmi.

S. boulardii sa používa v Európe dlhé desaťročia na liečbu akútnych hnačiek a ako podpora črevnej mikroflóry počas a po antibiotickej liečbe.

V terapii akútnej hnačky má podľa guidelinov ESPGHAN 2014 (najvyššia európska gastroenterologická autorita), silné odporúčanie použitia.

S. boulardii je účinná pri infekčnej hnačke spôsobenej aj vírusmi aj baktériami, neinfekčnej hnačke,  zápalových ochoreniach hrubého čreva (kolitídach) spôsobených vírusmi, baktériami a ich toxínmi, kedy skracuje trvanie hnačky a riziko hnačky na 3 deň, avšak nemá vplyv na objem stolice.

Helicobacter pylori, jeho eradikácia (odstránenie) a S. boulardii

Existuje dostatočná vedecká evidencia a dôkazy o účinnosti S. boulardii pri eradikácii Helicobactera pylori. Užívanie S. boulardii má dvojaký efekt:

  1. Zvýšenie eradikácie,
  2. Výrazné zníženie nežiaducich účinkov liečby (predovšetkým antibiotickej liečby)

Efekt užívania S. boulardii je dokázaný najvyšším možným stupňom dôkazu – dôkazom A, a to metaanalýzou z roku 2010. Táto metaanalýza podporuje zaradenie S. boulardii do štandardnej eradikačnej liečby, ako jej súčasť.

Užívanie je bezpečné, rizikoví môžu byť iba pacienti s výrazne oslabenou imunitou (ťažko imunodeficientní) alebo pacienti so zavedeným žilovým katétrom. Pri oboch skupinách pacientov sa vo všeobecnosti probiotiká neodporúčajú.

Všeobecné vlastnosti S. boulardii

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (S. boulardii) je špecifický kmeň mikroorganizmu-priateľskej kvasinky, izolovaný francúzskym vedcom Henrim Boulardom v indočíne v r. 1923 z liči a mangostany.

Moduluje imunitné odpovede, pôsobí protizápalovo, viaže bakteriálne toxíny a má enzymatický účinok.

Keďže S. boulardii nie je baktéria, jej prežívanie nie je ovplyvnené antibiotickou liečbou. Inými slovami, antibiotikum S. boulardii nezabíja, a preto nemusíme dodržiavať 2h odstup od antibiotika aby S. boulardii zaúčinkovala.

S. boulardii dokáže prežívať a rásť pri neobvykle vysokej teplote až 37°C a zároveň je odolnejšia voči kyslému prostrediu v porovnaní s príbuznými kmeňmi.

S. boulardii  sa neabsorbuje a tráviaci trakt človeka nekolonizuje, iba ním prechádza. Rýchlo dosahuje účinné koncentrácie, ktoré sú udržiavané počas užívania; po ukončení podávania je v črevnom systéme preukázaná S. boulardii max. do 2-5 dní.

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (S. boulardii) je špecifický kmeň mikroorganizmu-priateľskej kvasinky, izolovaný francúzskym vedcom Henrim Boulardom v indočíne v r. 1923 z liči a mangostany.

Moduluje imunitné odpovede, pôsobí protizápalovo, viaže bakteriálne toxíny a má enzymatický účinok.

Keďže S. boulardii nie je baktéria, jej prežívanie nie je ovplyvnené antibiotickou liečbou. Inými slovami, antibiotikum S. boulardii nezabíja, a preto nemusíme dodržiavať 2h odstup od antibiotika aby S. boulardii zaúčinkovala.

S. boulardii dokáže prežívať a rásť pri neobvykle vysokej teplote až 37°C a zároveň je odolnejšia voči kyslému prostrediu v porovnaní s príbuznými kmeňmi.

S. boulardii  sa neabsorbuje a tráviaci trakt človeka nekolonizuje, iba ním prechádza. Rýchlo dosahuje účinné koncentrácie, ktoré sú udržiavané počas užívania; po ukončení podávania je v črevnom systéme preukázaná S. boulardii max. do 2-5 dní.

Literatúra:

Szajewska, H., Guarino, A., Hojsak, I., Indrio, F., Kolacek, S., Shamir, R., … & Weizman, Z. (2014). Use of probiotics for management of acute gastroenteritis: a position paper by the ESPGHAN Working Group for Probiotics and Prebiotics. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 58(4), 531-539.

Grandy, G. et al. Probiotics in the treatment of acute rotavirus diarrhoea. A randomized, double-blind, controlled trial using two different probiotic preparations in Bolivian children. BMC infectious diseases, 2010, 10.1: 253

Zanello G, Meurens F, Berri M, Salmon H. Saccharomyces boulardii effects on

gastrointestinal diseases. Curr Issues Mol Biol. 2009; 11: 47-58.

McFarland LV, Bernasconi P. Saccharomyces boulardii: A review of an innovative

biotherapeutic agent. Microb Ecol Health Dis. 1993; 6: 157-171.

Bergogne-Berezin E. Ecologic impact of antibiotherapy. Role of substitution

microorganisms in the control of antibiotic-related diarrhea and colitis Presse Med 1995;

24: 145-48, 151-2, 155-6.

Villarruel, G., Rubio, D. M., Lopez, F., Cintioni, J., Gurevech, R., Romero, G., & Vandenplas, Y. (2007). Saccharomyces boulardii in acute childhood diarrhoea: a randomized, placebo‐controlled study. Acta Paediatrica, 96(4), 538-541.

SZAJEWSKA, Hania; HORVATH, Andrea; PIWOWARCZYK, Anna. Meta‐analysis: the effects of Saccharomyces boulardii supplementation on Helicobacter pylori eradication rates and side effects during treatment. Alimentary pharmacology & therapeutics, 2010, 32.9: 1069-1079.