Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)®

Lactobacillus rhamnosus GG známy aj pod skratkou “LGG®” je bakteriálny kmeň bežne sa vyskytujúci v ľudskom tele, prevažne v črevách. LGG® je zdraviu prospešný probiotický kmeň, ktorý patrí do jedného z dvoch najdôležitejších probiotických rodov – laktobacily. Lactobacillus rhamnosus GG je celosvetovo najviac klinicky študovaný bakteriálny kmeň. Bol popísaný viac ako 760 vedeckými publikáciami a bol skúmaný vo viac ako 260 klinických štúdiách. Je to preverený a dôveryhodný bakteriálny kmeň, ktorý si v praxi našiel najširšie uplatnenie spomedzi všetkých známych probiotických baktérií.

Lactobacillus rhamnosus GG bol pôvodne izolovaný zo vzoriek stolice zdravých dospelých profesormi S. Gorbachom a B. Goldvinom – odtiaľ pochádza názov kmeňa – GG. Tento kmeň bol identifikovaný, ako probiotický, odolný voči žalúdočnej kyseline a žlči, s dobrým potenciálnom rastu a schopnosťou prichytiť sa na sliznici čreva. Od svojho objavenia bol podrobený najrozsiahlejším skúmaniam zo všetkých známych probiotických baktérií.  V porovnaní s inými probiotickými kmeňmi z rodu laktobacilov sa LGG® vyznačuje mimoriadne silnou schopnosťou adherovať (schopnosťou prichytiť sa) na sliznicu čreva.

V prvom rade sa ako probiotikum využíva na inhibíciu rastu patogénov v črevách a to aktívnym ovplyvňovaním zloženia črevnej mikroflóry. V druhom rade zlepšuje funkcie epiteliálnej bariéry v črevách modulovaním signálnych dráh. V treťom a neposlednom rade posiľňuje imunitný systém organizmu ovplyvňovaním bunkovej a protilátkovej imunitnej odpovede.

Využitie:

  • Tráviace ťažkosti – hnačky, zápcha, syndróm dráždivého čreva, črevné infekcie a zápaly a ďalšie
  • Posilnenie imunity – autoimunitné poruchy, alergie, liečba/prevencia atopie
  • Prevencia vzniku respiračných ochorení
  • Zlepšenie kvality pleti

American Academy of Pediatrics odporúča užívať LGG® na začiatku trvania infekčnej hnačky, cestovateľskej hnačky a hnačky vyvolanej antibiotikami. LGG má na základe viacerých štúdii potenciál redukovať dĺžku trvania hnačky v priemere až o jeden deň.

LGG® je silne odporúčaný európskou autoritou v oblasti gastroenterológie ESPGHAN pri liečbe akútnej hnačky u detí.

Dvojito zaslepená randomizovaná štúdia podávania Lactobacillus rhamnosus GG, LGG®  tehotným ženám (ktoré mali atopiu alebo alergiu) v treťom trimestri a následne novorodencom počas prvých 6 mesiacov preukázala redukciu výskytu atopických prejavov u potomkov o 50%.

Meta-analýza viacerých štúdií preukázala, že podávaním probiotík s obsahom LGG® sa výrazne zníži riziko vzniku antibiotikami vyvolanej hnačky. Nedávno vykonaná štúdia, ktorá sledovala vplyv kombinácie Lactobacillus rhamnosus GG a Sacharomyces boulardii na vznik antibiotikami vyvolanej hnačky prináša zaujímavé výsledky. Na vzorke 255 starších hospitalizovaných pacientov sa podávaním týchto dvoch probiotických baktérií podarilo znížiť výskyt antibiotikami vyvolanej hnačky z 36 % v kontrolnej placebo skupine na 12 % v probiotickej skupine.