Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Kmeň Lactobacillus rhamnosus GG® (ATCC 53103) dostal meno podľa svojich objaviteľov, profesorov S. Gorbacha a B. Goldina. Identifikovali ho v roku 1983 na základe jeho jedinečných vlastností, ktoré boli v roku 1985 patentované.

Patent zaručuje stabilitu LGG® voči kyslému prostrediu žalúdka a žlčovým kyselinám v tenkom čreve, schopnosť priľnúť k bunkám ľudskej črevnej sliznice a produkciu kyseliny mliečnej. (1)

V roku 1992 sa po užívaní LGG® popísala prvá dočasná kolonizácia tráviaceho traktu týmto kmeňom. GIT kolonizuje prechodne, vo väčšine prípadov nie natrvalo. (2)

LGG® je grampozitívna baktéria, tvorí biele krémovité kolónie a produkuje H2O2, bakteriocíny a mastné kyseliny s krátkym reťazcom, vďaka ktorým spomaľuje rast patogénov.

LGG® vykazoval spomedzi testovaných kmeňov najvyššiu ß-glukuronidázovú aktivitu. Mikrobiálna produkcia tohto enzýmu má veľký význam pri dekonjugácii bilirubínu, odstraňovaní xenobiotík a prípadných prokarcinogénov z organizmu. (3)

Dlhodobé užívanie LGG® je bezpečné a epidemiologickou štúdiou vo Fínsku sa nezistila korelácia medzi zvýšeným užívaním LGG® a výskytom laktobacilovej bakterémie. (4)

Riziko prenosu rezistencie na vankomycín z LGG® na enterokoky nebolo potvrdené. Gén pre rezistenciu LGG® na vankomycín je iný ako prenosné gény rezistencie u enterokokov. (5, 6)

Klinické štúdie

Stiahnite si sumár klinických štúdií k LGG® (PDF, anglicky)

Literatúra:

  1. Conway PL, Gorbach SL, Goldin BR. 1987. Survivalof lactic acid bacteria in the human stomach and adhesion to intestinal cells. J. Dairy Sci. 70 (1): 1–12.
  2. Walter J et al. 2008. The ecological role of lactobacilli in the gastrointestinal tract: Implications for fundamental and biomedical research. Appl Environ Microbiol. 74(16):4985-96.
  3. Cardona ME 2002. Effect of probiotics on five biochemical microfloraassociated characteristics, in vitro and in vivo. Scan J Nutr 46(2): 73-79.
  4. Salminen Mk et al. 204. Lactobacillus bacteremia, clinical significance, and patient outcome, with special focus on probiotic L. rhamnosus GG. Clin Inf Diseases 38:62-9.
  5. Tynkkynen S et al. 1998. Vancomycin resistance factor of L.rhamnosus GG in relation to enterococcal vancomycin resistance (van) genes. Int J Microb 41:195-204.
  6. Zhou JS et al. 2005. Antibiotic susceptibility profiles of new probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium strains. Int J Food Microbiol.98(2):211-7.