Lactobacillus acidophilus (LA-5)

Lactobacillus acidophilus LA-5® bol izolovaný začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia z prirodzenej kyslo-mliečnej kultúry a až neskôr bol formulovaný aj do výživových probiotických doplnkov. Prvé vedecké práce sa  publikovali od roku 1992.

LA-5® toleruje kyslé pH (2,0) až po dobu 2 hodín (1) a spracovaný v mikroenkapsulovanej forme prežíval v žlči aj po 12 hodinách (2)

Má veľmi dobrú schopnosť viazať sa na črevnú mukózu in vitro aj in vivo, (3)pričom v kombinácii s inými probiotickými kmeňmi (vrátane BB-12®) sa môže táto schopnosť zosilňovať. (4)

LA-5® má schopnosť produkovať antimikrobiálne látky – okrem H2O2 a antibakteriálne pôsobiacich kyselín s krátkym reťazcom (mliečna, octová, propionová), taktiež acidocín CH5 inhibujúci niektoré patogény (5)

Vďaka svojej antimikrobiálnej aktivite má LA-5® podobne ako BB-12® a LGG® schopnosť potláčať rast rôznych patogénnych baktérií močových ciest a tráviaceho traktu (6)

Spolu s BB-12® patrí LA-5® medzi mimoriadne bezpečné a dokonale genotypovo a fenotypovo charakterizované probiotiká (7)

LA-5® sa vyznačuje len rezistenciou typickou pre rod Lactobacillus.

Klinické štúdie

Stiahnite si sumár klinických štúdií k LA-5® (PDF, anglicky)

Literatúra:

  1. Hoier E, Hier E. 1992. Saaure und Gallentolerantz von Lactobacillus acidophilus und Bifidobackterien. Lebensmittelindustrie Milchwirtschaft 26:769-772.
  2. Favaro-Trindade CS, 2002. Microencapsulation of L. acidophilus La-05 and B. lactis Bb-12 and evaluation of their survival at the pH values of the stomach and in bile. J Microencapsul 19(4):485-94.
  3. Salminen S et al., 1996. Development of selection criteria for probiotic strains to assess their potential in functional foods. A Nordic and European aproach. Biosci Microf. 15 (2):61-67.
  4. Ouwehand AC et al. 2000. The mucus binding of Bifidobacterium lactis Bb12 is enhanced in  the presence of Lactobacillus GG and L.delbruecki subsp. bulgaricus.. Lett Appl Microbiol 30 (1): 10-13.
  5. Chumchalova et al. 2004. Characterization and purification of acidocin CH5, a bacteriocin produced by Lactobacillus acidophilus CH5. J. Appl Microbiol 96(5):1082-1089.
  6. Hütt  et al. 2006. Antagonistic activity of probiotic lactobacilli and bifidobacteria against entero- and uropathogens. J Appl Microbiol. 100(6):1324-32.
  7. Yeung et al. 2002. Species-specific identifocation of commercial probiotic strains. J. Diary. Sci. 85:1039-1051.