Bifidobacterium lactis (BB-12)

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12® je prirodzený probiotický kmeň, ktorý sa v rôznych aplikáciách vyrába v laboratóriách najväčšieho európskeho producenta probiotík – vo firme Chr. Hansen, Dánsko.

BB-12® je grampozitívna anaeróbna baktéria, ktorá sa za 20 rokov od zavedenia do potravinárskej a farmaceutickej výroby stala jednou z najpreskúmanejších a v praxi najpoužívanejších probiotických baktérií, s dlhodobou aplikáciou deťom od ich narodenia (1).

Na rozdiel od iných bifidobaktérií sú B. animalis a B. lactis dobre odolné voči kyslému prostrediu. Väčšina ich kmeňov prežívala pri pH 3-5 až po dobu 3 hodín, vrátane BB-12®. (2)

BB-12® vykazuje stredne silnú toleranciu voči žlčovým kyselinám a je schopný rásť až v 3% koncentrácii žlče. (3)

BB-12® je často používanou bifidobaktériou nielen samostatne, ale aj v zmesiach probiotík, hlavne vďaka jej pozitívnym interakciám s laktobacilmi. (4)

Okrem prirodzenej antibiotickej rezistencie sa u BB-12® zistila prítomnosť špecifickej rezistencie na tetracyklín (5), na ktorý sú ostatné bifidobaktérie zvyčajne citlivé. (6)

Uvedenú rezistenciu (tet(W) gén) nie je možné preniesť na iné mikroorganizmy. (5)

Klinické štúdie

Stiahnite si sumár klinických štúdií k BB-12® (PDF, anglicky)

Literatúra:

  1. Saavedra JM, et al., 2004. Long term consumption of infant formulas containing live probiotic bacteria: tolerance and safety. Am J Clin Nutr 79: 261-267.
  2. Matsumoto M, et al., 2004. H+-ATPase activity in Bifidobacterium with special refrerence to acid tolerance. Int J Food Microbiol 26:769-772.
  3. Sanders ME et al., 1996. Performance of commercial Cultures in Fluid Milk Applications. J Diary Sci 79: 943 -955.
  4. Viderola CG et al., 2002. Interactions among lactic acid starter and probiotic bacteria used for fermented diary products. J Diary Sci 85:721-729.
  5. Saarela M. et al., 2007. Tetracycline susceptibility of the ingested LaCH-5 and Bb-12 strains during antibiotic/probiotic intervnetion. Int J Antimicrob Agents.
  6. Moubareck et al. 2005. Antimicrobial susceptibility of bifidobacteria. J. Antimicrob. Chemoth. 55, 38-44.