Bacillus coagulans

Základná charakteristika

Bacillus coagulans (pôvodne označovaný ako Lactobacillus sporogenes) je sporulujúca baktéria mliečneho kvasenia s probiotickými vlastnosťami. V produkte NUTROLIN – B sa nachádza Bacillus coagulans kmeň ATCC 31284 (American Type Cultur Collection) vo forme spór a preto sa NUTROLIN – B nemusí uchovávať v chladničke.

Spóry Bacillus coagulans sú odolné voči žalúdočnej kyseline a prechádzajú neporušené až do čreva, kde dôjde k ich vyklíčeniu a dočasnému pomnoženiu. Bacillus coagulans nekolonizuje črevo trvale, vylučuje sa stolicou vo forme spór v priebehu niekoľkých dní.

Bacillus coagulans je Gram pozitívna baktéria, ktorá do svojho prostredia produkuje antibakteriálne látky: kyselinu mliečnu, H2O2 a bakteriocíny.