Bacillus coagulans ATCC 31284

Bacillus coagulans, predtým známy ako Lactobacillus sporogenes je gram pozitívna, sporulujúca (vytvára spóry) baktéria mliečneho kvasenia podobná laktobacilom a iným probiotickým baktériám. Pre človeka je to nepatogénna, bezpečná baktéria, ktorá má aj certifikát bezpečnosti – GRAS (Generally Recognized As Safe). Je to pomerne často využívaný bakteriálny kmeň v potravinárstve aj vo farmaceutickom priemysle. Zlepšuje trávenie a má preventívny vplyv na vznik ochorení.

Využitie:

  • Zlepšuje zdravie tráviaceho traktu ovplyvnením mikrobiálneho zloženia
  • Pomáha pri chronickej zápche
  • Posilňuje imunitný systém
  • Nachádza uplatnenie u zvierat: zlepšuje kvalitu srsti u domácich zvierat, zlepšuje imunitu u psov a kurčiat, zvyšuje dojivosť u dobytka, zvyšuje produkciu vajec u sliepok, zvyšuje kvalitu mäsa

V súčasnosti je dostupných niekoľko informácií o tom akým spôsobom by Bacillus coagulans mohol fungovať. K dispozícií je niekoľko zvieracích štúdií, ktoré poukazujú nato, že by mohol podporovať imunitné funkcie a obmedzovať v raste patogénne baktérie. Užívanie Bacillus coagulans je bezpečné pre takmer všetky vekové kategórie, staršie ako 6 mesiacov, avšak jeho užívaniu by sa z bezpečnostných dôvodov mali vyhnúť dojčiace matky. Bacillus coagulans sa odporúča počas antibiotickej terapie konzumovať s 2 až 3 hodinovým odstupom. Zároveň je známa interakcia medzi Bacillus coagulans a liekmi potláčajúcimi imunitu, pričom jeho konzumácia môže znížiť účinok týchto liekov.

V roku 2006 bola publikovaná štúdia, ktorá sledovala vplyv vitamínov skupiny B a probiotík s obsahom Bacillus coagulans na zlepšenie symptómov syndrómu dráždivého čreva počas 6 mesiacov symptomatickej terapie. Syndróm dráźdivého čreva sa prejavuje bolesťou brucha, hnačkou alebo zápchou. Štúdie sa zúčastnilo 37 pacientov, ktorých náhodne rozdelili do probiotickej a kontrolnej skupiny, ktorá dostávala placebo. Výsledky štúdie: V skupine, ktorá užívala vitamíny a probiotiká sa zaevidovalo zmiernenie bolestí brucha u 62 % pacientov, odstránenie zápchy u 58 % pacientov a u 33 % pacientov došlo ku odstráneniu problémov s hnačkou. Žiadne výrazne zlepšenie symptómov nebolo zaznamenané v kontrolnej placebo skupine.