Bacillus coagulans

Základná charakteristika

Bacillus coagulans (pôvodne označovaný ako Lactobacillus sporogenes) je sporulujúca baktéria mliečneho kvasenia s probiotickými vlastnosťami. V produkte NUTROLIN – B sa nachádza Bacillus coagulans kmeň ATCC 31284 (American Type Cultur Collection) vo forme spór a preto sa NUTROLIN – B nemusí uchovávať v chladničke.

Spóry Bacillus coagulans sú odolné voči žalúdočnej kyseline a prechádzajú neporušené až do čreva, kde dôjde k ich vyklíčeniu a dočasnému pomnoženiu. Bacillus coagulans nekolonizuje črevo trvale, vylučuje sa stolicou vo forme spór v priebehu niekoľkých dní.

Bacillus coagulans je Gram pozitívna baktéria, ktorá do svojho prostredia produkuje antibakteriálne látky: kyselinu mliečnu, H2O2 a bakteriocíny.Partneri

S&D Pharma SK s.r.o.
Slovenská spoločnosť pre probiotiká
gastroenterolog

Medzinárodná probiotická konferencie

 

 

© S&D Pharma SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

LA-5® a BB-12® sú registrované obchodné značky spoločnosti Chr. Hansen.LGG® je registrovaná obchodná značka Valio Ltd.

Ilustračné obrázky: © dreamstime.com.