Alergológia

Probiotiká a alergia. V posledných rokoch prudko narastá počet prípadov alergií. Jedným z dôvodov je pravdepodobne zásadná zmena stravovacích návykov, akú zaznamenávame v civilizovaných krajinách v posledných desaťročiach.

Imunita a alergia. Alergia je ochorenie imunitného systému. Imunitný systém človeka sa formoval milióny rokov. Človek žil v prírode, živil sa určitým druhom stravy. No v posledných storočiach nastávajú veľké zmeny. Tie akcelerovali v posledných desaťročiach. Veľa času trávime v miestnostiach, neprichádzame do kontaktu so zvieratami, zeminou, rastlinami. Pijeme sterilizované mlieko, dýchame filtrovaný vzduch. Používame antibakteriálne mydlá. Deti sa rodia do sterilného prostredia. Ich imunitný systém sa nemá na čom učiť. A tak neskôr nesprávne považuje prirodzené látky z prostredia za škodlivé. Na peľ, prach, či plesne reaguje prudko alergicky…

Imunitný systém, psychika a žľazy s vnútorným vylučovaním sú u človeka prepojené. Ak nastane zmena v jednej z týchto zložiek, naruší sa aj chod ostatných. Dnešná doba nás stále zásobuje vzruchmi a stresmi (televízia, rozhlas, médiá, hluk), na ktoré nemáme možnosť adekvátne reagovať. A tak organizmus mnohých ľudí reaguje „podivne“ – ochorie. Je pravdepodobné, že alergie sú dôsledkom súčasného životného štýlu.